Tuesday, 7 November 2017

ANUGERAH : SUDUT EKSA TERBAIK

Sudut EKSA Zon Saiyyidina Ali Bin Abi Talib ra telah terpilih untuk dianugerahkan sebagai sudut EKSA terbaik dalam audit Bil 1/2017 yang telah dijalankan pada 18 April 2017 yang lalu. Tahniah dan syabas untuk ahli-ahli zon.PENAMBAHBAIKAN AUDIT DALAM BIL 1/2017 : SEBELUM DAN SELEPAS

Setelah mendapat beberapa teguran hasil daripada audit dalam yang telah dilaksanakan pada 18 April 2017 yang lalu, ahli-ahli zon telah mengambil tindakan dengan melakukan penambahbaikan terhadap teguran tersebut.

1. Lokasi : Bilik Hakim MTS 2

Sebelum

18.04.2017

Selepas

01.05.2017

2. Lokasi : Ruang Pejabat

Sebelum 

18.04.2017

Selepas


01.05.2017

3. Lokasi : Bilik Pengarah Khidmat Pengurusan

Sebelum

18.04.2017
Selepas


01.05.2017

4. Bilik Penolong Pegawai Tadbir

Sebelum


18.04.2017

Selepas


01.05.2017

5. Bilik Pegawai Penyelidik

Sebelum


18.04.2017
Selepas


01.05.2017

AUDIT DALAM BIL 1/2017

Audit dalam bil 1/2017 telah diadakan pada 18 April 2017 (selasa) di Zon Sayyidina Ali Bin Abi Talib ra dan hasil daripada audit tersebut terdapat beberapa penemuan yang perlu dibuat penambahbaikan.

Auditor sedang membentangkan laporan audit Zon Sayyidina Ali Bin Abi Talib Ra kepada ahli-ahli zon

Berikut adalah hasil daripada penemuan audit bil 1/2017 antaranya adalah :

Lokasi : Bilik Hakim MTS 2

Keadaan wayar yang tidak kemas 

Lokasi : Ruang Pejabat

Keadaan laci yang tidak kemas dan tidak tersusun

Lokasi : Bilik Pengarah Khidmat Pengurusan

Terdapat dinding berlubang
Lokasi : Bilik Penolong Pegawai Tadbir

Keadaan wayar tidak diikat dan tidak kemas

Lokasi : Bilik Pegawai Penyelidik

Susunan keadaan rak atau kabinet kurang kemas

AKTIVITI PELAKSANAAN EKSA ZON

Antara aktiviti ahli-ahli Zon Sayyidina Ali Bin Abi Talib r.a dalam merealisasikan pelaksanaan EKSA zon sepanjang 2017 adalah seperti berikut :

Aktiviti susun mengikut kategori
Aktiviti melabel pada rak fail


Aktiviti 'liminating' bahan untuk sudut EKSA

Aktiviti menampal bahan untuk sudut go green

Aktiviti mengunting label dan PIC

Monday, 22 May 2017

JOM BERKENALAN DENGAN EKSA

Telah dilancarkan di JKSTR pada 19 Jun 2014 oleh YAA Ketua Hakim Syarie Terengganu.
Penyerahan buku panduan dan carta organisasi Jawatankuasa Pelaksana serta banner EKSA oleh YAA kepada Fasilitator Zon Sayyidina Ali Bin Abi Talib R.A pada Disember 2014

Masih mengekalkan amalan 5S beserta dengan kriteria tambahan
           Imej Korporat
           Persekitaran Kerja Yang Kondusif
           Kepelbagaian Agensi
           Kreatif dan Inovatif
           Go Green
APA ITU IMEJ KORPORAT?

Menghasilkan suasana dan persekitaran tempat kerja sebagai imej yang sesuai dengan kehendak Jabatan.

Menjadikan suasana dan persekitaran tempat kerja yang beridentitikan Mahkamah Syariah yang menjalankan kerja pelaksanaan undang- undang syariah.

Menjadikan kakitangan Jabatan Kehakiman Syariah yang sentiasa menghormati Jabatan ini.


Ruang menunggu bersih dan selesa


Fail disusun kemas dan teratur mengikut tahun dan boleh dicapai dalam tempoh 30 saat


GO GREEN ???
Amalan penjagaan bumi daripada segala bentuk pencemaran

BAGAIMANA CARANYA???
Pengasingan sisa sampah, plastik, kaca dan kertas, pengurangan penggunaan bantuan elektrik seperti tidak menaiki lif tapi menggunakan tangga, penanaman pokok dan sebagainya
Notis penjimatan suhu air cond – suhu diselaraskan kepada 24°
MISI, VISI, POLISI & OBJEKTIF EKSADitampilkan Misi, Visi, Polisi & Objektif EKSA.

AHLI ZON SAYYIDINA ALI BIN ABI TALIB r.a

Carta Organisasi Zon Sayyidina Ali bin Abi Talib r.a